Bayar Zakat Portal Kemudahan Zakat dan Sedekah Baitul Maal Pupuk Kujang

Bayar Zakat - Portal Kemudahan Zakat dan Sedekah Baitul Maal Pupuk Kujang

Penerimaan Zakat

BAYAR ZAKAT SEKARANG

Perhitungan Zakat Penghasilan

Perhitungan Zakat Harta (Maal)

Harga emas per gram = Rp 1.350.000 Harga perak per gram = Rp 15.500

Perhitungan Zakat Perniagaan

ProgramZakat

Daftar Program Zakat Sesuai Dengan Pilihan Anda

Baitul Maal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat, terutama zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, serta dana lain yang halal dan sesuai hukum.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Baitul Maal Pupuk Kujang mengelola dan medistribusikan zakat dalam berbagai program pemberdayaan Zakat. Dana Zakat amanah donatur di implementasikan dalam 5 pilar program utama yaitu Santunan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Dakwah Kemanusiaan

Selama Tahun 2021 Baitul Maal Pupuk Kujang telah menyalurkan Zakat Anda untuk lebih dari 20.000+ Penerima Manfaat

Seperti Firman Allah dalam Qur’an yang bersabda dalam At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sahabat Kujang, Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, selain itu dengan berzakat kita juga memebersih harta yang kita punya dengan memberikannya kepada yang berhak. Dengan menunaikan zakat insya Allah, semoga Allah bukakan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Cara Menghitung Zakat

­­Sahabat, kami yakin zakat Anda bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia dan memberdayakan lebih banyak masyarakat untuk menjadi mandiri, sejahtera dan berdaya.

SahabatKujang, yuk tunaikan zakatmumu, dengan cara:

  1. Klik tombol “DONASI SEKARANG”
  2. Masukan nominal donasi Beserta Kode Unik*
  3. Pilih metode pembayaran dan transfer ke rekening yang tertera.

Yuk sebarkan kebaikan! Dengan cara share link halaman galang dana ini ke orang-orang terdekat agar semakin banyak orang yang ikut berkontribusi.

WhatsApp: 0821-2929-5700

Media Sosial

facebook: @lazbmpk
instagram: @laz_bmpk
twitter: @laz_bmpk
youtube: Baitul Maal Pupuk kujang

Office: , Cikampek, Karawang