Bayar Zakat Lazis Jateng

Bayar Zakat - Lazis Jateng

Muliakan Mustahik dengan Berzakat

Rp 37.991.264 DANA ZAKAT TERKUMPUL
74 MUZAKI
BAYAR ZAKAT SEKARANG

Perhitungan Zakat Penghasilan

Perhitungan Zakat Harta (Maal)

Harga emas per gram = Rp 865.000 Harga perak per gram = Rp 15.046

Perhitungan Zakat Perniagaan

Bismillahirrohmaaniirohiim

Logo Lazis Jateng

Lazis Jateng